Skip to content

الدوال الدورية


ما هي الدوال الدورية ؟

  لتكن f دالة معرفة على

ليكن T عدد حقيقي
نقول أن f دالة دورية دورها T لما :

بعض الأمثلة

  •    الدوال المثلثية   sin  و cos دوال دورية  دورها 

 نلاحظ أن قيمة الدالة cos  تبقى ثابتة إذا أضفنا  كما يوضح الشكل أعلاه


Sois parmi les premiers
à être notifié du lancement
de notre plateforme d'orientation gratuite

Sois parmi les premiers
à être notifié du lancement
de notre plateforme d'orientation gratuite