Skip to content

أنواع القياسات في الكيمياء

قياسات تقريبية و قياسات دقيقة:

حسب الحاجة، يستعمل الكيميائي أدوات قياس دقيقة و متطورة انجاز قياسات تستلزم الدقة، أو أدوات قياس بسيطة في قياسات تقريبية .

مثلا، لقياس تقريبي ل pH مادة ما يستعمل الكيميائي ورق الpH . بينما يستعمل ال pH – متر في قياس دقيق .

*المصدر.

قياسات متواصلة و قياسات بأخذ عينات:

ينجز الكيميائي قياسات متواصلة من أجل تتبع تغيرات مقدار ما مع الزمن باستمرار .
مثلا، لمراقبة جودة الهواء توضع أجهزة مراقبة تقيس باستمرار نسب الغازات الملوثة .أما القياس بأخذ عينات فتنجز من أجل تتبع دوري .

مثلا، لمراقبة جودة الماء تؤخذ عينات منه في أوقات معينة لتحليلها في المختبر .

ألة قياس تلوث من على سطح بناية من 25 طابق, الصين , *المصدر.

قياسات مخربة و قياسات غير مخربة:

ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﻴﺎس ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﺮب ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ و ﻳﺮاد إﺟﺮاء ﻋﺪة ﺗﺤﺎﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﻣﺜﻼ، ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻳﻮﻧﺎت H 3O + ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻘﻴﺎس ال pH

 

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎدة ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﻮﻓﺮة، ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﻴﺎس ﻣﺨﺮب ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻌﻴﻨﺔ.

ﻣﺜﻼ، ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻳﻮﻧﺎت H 3O + ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﺎﻳﺮة ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﻫﺬه اﻳﻮﻧﺎت.

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="" order_type="social" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="monospace" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="3" ]