Skip to content

أنواع القياسات في الكيمياء

follow us on instagram

قياسات تقريبية و قياسات دقيقة:

حسب الحاجة، يستعمل الكيميائي أدوات قياس دقيقة و متطورة انجاز قياسات تستلزم الدقة، أو أدوات قياس بسيطة في قياسات تقريبية .

مثلا، لقياس تقريبي ل pH مادة ما يستعمل الكيميائي ورق الpH . بينما يستعمل ال pH – متر في قياس دقيق .

*المصدر.

قياسات متواصلة و قياسات بأخذ عينات:

ينجز الكيميائي قياسات متواصلة من أجل تتبع تغيرات مقدار ما مع الزمن باستمرار .
مثلا، لمراقبة جودة الهواء توضع أجهزة مراقبة تقيس باستمرار نسب الغازات الملوثة .أما القياس بأخذ عينات فتنجز من أجل تتبع دوري .

مثلا، لمراقبة جودة الماء تؤخذ عينات منه في أوقات معينة لتحليلها في المختبر .

ألة قياس تلوث من على سطح بناية من 25 طابق, الصين , *المصدر.

قياسات مخربة و قياسات غير مخربة:

ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﻴﺎس ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﺮب ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ و ﻳﺮاد إﺟﺮاء ﻋﺪة ﺗﺤﺎﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﻣﺜﻼ، ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻳﻮﻧﺎت H 3O + ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻘﻴﺎس ال pH

 

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎدة ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﻮﻓﺮة، ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﻴﺎس ﻣﺨﺮب ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻌﻴﻨﺔ.

ﻣﺜﻼ، ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻳﻮﻧﺎت H 3O + ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﺎﻳﺮة ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﻫﺬه اﻳﻮﻧﺎت.

 


follow us on instagram

Sois parmi les premiers
à être notifié du lancement
de notre plateforme d'orientation gratuite

Sois parmi les premiers
à être notifié du lancement
de notre plateforme d'orientation gratuite