Skip to content

الاتصال

تنفّع من موارد توجيهية و تعليمية مجّانية
follow us on instagram

اتصال دالة في نقطة :

 

إتصال دالة على مجال :

 

صورة مجال بدالة متصلة – تعريف :

 

إتصال ونهاية مركب دالة :

 

التمديد بالإتصال :


تنفّع من موارد توجيهية و تعليمية مجّانية
follow us on instagram